ERDEM BİLDİRGESİ

GİRİŞ
Hareketimizin başarısı, bu harekette yer alan bireylerin ‘erdem’ kavramıyla tanımladıkları değer yargıları üzerine inşa edilecektir. Bizler, bu değer ve ilkelerle donanırsak kendimizi, toplumumuzu, ülkemizi, dünyayı ve insanlığı daha güzele, daha iyiye götürebileceğimizin bilincindeyiz. Bu amaçla ‘erdem’ kavramına dayalı olarak temel değerlerimizi ve ilkelerimizi bu bildirgeyle ortaya koyuyoruz.

Hiçbir konuya koşullanmışlık içinde, kategorize ederek yaklaşmayacağız. Her an yanılabileceğimizin bilincinde olarak farklı ve karşıt düşünceleri dikkatle dinleyeceğiz. Karşımızdaki kim olursa olsun, onun haklılık noktalarını görmeye, kendimizi onun yerine koyarak düşünce ve duygularını anlamaya çalışacağız. Başkalarının bize uygun görünmeyen tavır ve davranışlarını, değer ve ilkelerimizin dışına çıkmaksızın, anlayış ve hoşgörü ile karşılayacağız.

Nesnel doğruyu bulmaya çalışacağız. Doğruyu, kendi çıkarlarımız istikametinde değil, evrensel değerlere göre tanımlayacağız. Hiçbir gerekçe ile dürüstlüğümüzden taviz vermeyeceğiz; başta kendimiz ve halkımız olmak üzere kimseyi aldatmayacağız. Göründüğümüz gibi olup, olduğumuz gibi görüneceğiz.

Her insanın, her varlığın iyiliğini isteyeceğiz. Kötüyü ıslah etmenin de iyi olmak ve iyi davranmaktan geçtiğini bileceğiz. Paylaşmanın iyiliğin ön şartlarından biri olduğunu unutmayacağız. Şefkatin tüm insanların en temel ihtiyacı olduğunu anlayarak, fiziki, psikolojik ve sosyal şiddetten uzak bir şekilde tüm varlıkları kucaklayan bir anlayışla hareket edeceğiz.

Söylediklerimizin arkasını bilgi ile dolduracağız. Kişisel olayları genelleştirmeyeceğiz. Kanıta dayalı bilgiyle hareket edeceğiz. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayacağız. Bilmediğimizi araştıracağız, başkalarının deneyimlerinden yararlanacağız. Bilgiye ulaşmak için akıl, deney ve sezgiyi kullanacağız.

Karar ve uygulamalarımızda evrensel adalet kıstaslarını uygulayacağız. Çıkarımıza olsa dahi adil olmayanı savunmayacağız. Haktan ve haklıdan yana olacağız. Haklarını savunamayan, istismar edilen insanların ve toplulukların yanında olacağız.

Gücümüzü bilgiden, haklılıktan, doğruluktan, iyilikten alarak güvenli bir duruş sergileyeceğiz.  İnandıklarımızı söylemekten, doğruyu savunmaktan, haklının yanında durmaktan, mücadele etmekten, gerektiğinde risk almaktan çekinmeyeceğiz. Cesur olmanın akla aykırı davranmak olmadığını bilerek cesaretimizi bilgelikle sarmalayacağız.

Düşünce, tutum ve davranışlarımızı ortaya koyarken değerlerimiz ve ilkelerimize kararlılıkla bağlı kalacağız. Başkalarının olumsuz değerlendirmelerine maruz kalsak dahi bunlardan ödün vermeyeceğiz. Başarı için önemli bir faktörün zamanın olgunlaştırıcı gücü olduğunu bilerek sabırlı olacağız.

Sorumluluklarımızı ve görevlerimizi zamanında yerine getireceğiz, yorulmaktan çekinmeyeceğiz. Hiçbir mazeretin başarının yerini tutmayacağını bilerek engelleri aşacağız. Yapamayacağımız işi üstlenmeyecek, üstlendiğimiz işi gereğince yerine getireceğiz. Verdiğimiz sözü tutacağız, yapamayacağımız işin sözünü vermeyeceğiz. Zamanımızı iyi yöneteceğiz, dakik olacağız.

Değer ve ilkelerimizden ödün vermeden sorunlara barışçı çözümler bulacağız. Şiddeti, sindirmeyi bir yöntem olarak kullanmayacağız. Olaylara ve insanlara mutedil bir şekilde yaklaşacağız. Ölçülü ve dengeli davranarak diğerlerini de bu şekilde yaklaşmak konusunda özendireceğiz. Uzlaşmanın iki veya daha çok tarafı ilgilendiren bir yaklaşım olduğunun bilincinde olarak ortak noktaya ulaşmasını bileceğiz.

Amacımızın doğru, iyi, adil ve güzele ulaşmak olduğunu unutmadan bize yöneltilen eleştirileri bir fırsat olarak görüp, eksik yanlarımızı sürekli olarak düzelteceğiz. Özeleştiri yapmayı bir alışkanlık haline getirip yanlışlarımızdan vazgeçmeyi, bunlardan ders almayı ve özür dilemeyi bileceğiz.

Güzelliğin, temizliğin, saflığın ve zarafetin üstün  değerler olduğunu bilerek sanata ve sanatçıya destek verecek ve sanatla iç içe olacağız.

İnsana, doğaya ve farklılıklara saygıyı özümseyerek içselleştireceğiz. Birbirimizi, insanları, tüm canlıları, yeryüzünü, kâinatı seveceğiz. Hepimizin özünün tek ve bir, değişimin evrensel bir yasa olduğunu bilerek hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Kimseye kin beslemeyeceğiz. Kendimizi bilerek nefsimizi denetim altında tutacak ve kibirden uzak duracağız. .

Bir cevap yazın