EYH, insanı, doğuştan değere ve onura sahip bir varlık olarak görür; ırkı, uyruğu, dini inancı, dili, siyasi görüşü, cinsiyeti ve cinsel yönelimi ne olursa olsun, onun, insanlık değerinin ve onurunun koruma altında olduğunu, hukuk sistemine göre büyük suçlar işlemiş olsa dahi hiçbir gerekçe ile bu değerin ve onurun zedelenmemesi gerektiğini savunur. Bu çerçevede İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin tüm maddelerini çekincesiz olarak benimser ve güçlü bir şekilde destekler.

EYH, yerküreyi, dünyamız ve onu saran uzay parçasının, canlı – cansız tüm varlıklarının oluşturduğu, insanın da içinde bulunduğu ortam olarak tanımlar. Doğanın, tüm unsurlarının varlıklarını sürdürmeleri için aktif bir çaba sarf edilmesi gerektiğine inanan EYH, insanoğlunun sadece kendi çıkarı uğruna yerküreyi istismar etmesine karşıdır.

DUYURULAR

TANITIM VİDEOSU