DAVET

Cumhuriyetimizin birinci yüzyılı, olumlu ve olumsuz yanlarıyla, önemli deneyimler bırakarak sona eriyor. Bizler, Erdemli Yurttaş Hareketi üyeleri olarak, gerek bu deneyimlerden, gerek Dünya’nın ve insanlığın yaşadıklarından öğrendiklerimizle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına hazırlık yapmak sorumluluğunu duyuyoruz ve bu kapsamda;

• Toplumumuzdaki her türlü ayrımcılığı ortadan kaldıracak, her inanca, etnik kimliğe, cinsel yönelime, düşünceye ve tüm farklılıklara saygı duyacak, çok kültürlü bir toplum yapısının kurulması gerektiğini düşünüyoruz.

• Ülkemizde, ‘ama’sı olmayan, her bireyin kendisini özgür iradesi ile gerçekleştirebildiği, özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı, yerinden yönetim ve yönetişim ilkelerine dayalı, şeffaf, eksiksiz bir demokrasinin yerleşmesini istiyoruz.

• İnsana yalnızca insan olmasından ötürü verdiğimiz değer, demokrasimiz, özgürlüklerimiz, adalet sistemimiz, bilime, sanata, barışa katkılarımız, geleceğe karşı sorumluluklarını yerine getiren uygulamalarımız, çevreye saygılı, sürdürülebilir kalkınma politikalarımız ve dayanışma anlayışımız ile insanlık ailesi içinde başı dik, ülkesiyle gurur duyan Türkiye yurttaşları olmak, pasaportumuzla insanlık mesajı vermek istiyoruz.

Bunları gerçekleştirmek isteyen insanların siyasi görüşü, dini inancı, etnik kimliği ne olursa olsun ‘erdem’ ilkeleri çerçevesinde bir araya gelerek, ortak akılla hareket etmelerinin zamanı geldiğine inanıyoruz. Erdem’den ne anladığımızı ‘Erdem Bildirgesi’ dokümanımızda özetledik; ekte sunuyoruz.Bizler hekim, hukukçu, mühendis, öğretim üyesi, sanatçı, girişimci, işçi, çiftçi, yönetici, öğretmen gibi farklı meslek gruplarından; başı örtülü ya da açık, alevi, sünni, hristiyan, musevi, bahai, yezidi, ateist, agnostik ya da başka farklı inançlardan; Arnavut, Boşnak, Çerkez, Ermeni, Gürcü, Kürt, Rum, Türk, Yahudi veya diğer köklerin birinden; gençler ağırlıklı olmakla birlikte farklı yaş gruplarından insanlarız. Birbirimizi sadece ‘insan’ olarak görüyoruz. Farklılıkların yan yana değil iç içe yaşamasını savunan, mozaik değil ebru olmayı tercih eden, düşünen, üreten, enerjik bireyleriz. Her türlü görüşü birbirimizi ötekileştirmeden, sesimizi yükseltmeden, hakaret etmeden, karşımızdakinin görüşlerine ve kimliğine saygı duyarak, konuları kişiselleştirmeden tartışmaya çalışıyoruz. Öncelikle birbirimizi dikkatle dinlemeye, anlamaya odaklanıyoruz. Birbirimizden öğrenerek, şartlanmışlıklarımızın ve önyargılarımızın dışına çıkıp üst çözümler üretmeye çalışıyoruz.

Bu anlattıklarımız sizde de bir heyecan ve umut yaratıyorsa, gelin tanışalım, konuşalım, tartışalım; aklınıza yatarsa insanlık yolunda birlikte çalışalım.

Erdemli Yurttaş Hareketi

Bir cevap yazın